minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external

Ymunwch â ni i addoli

Join us for worship

Dysgwch am ein gwasanaethau dydd Sul a digwyddiadau wythnosol eraill ym Mro Cyfeiliog a Mawddwy.

Find out about our Sunday services and other weekly events in Bro Cyfeiliog a Mawddwy.

Gwasanaethau sydd ar ddod Upcoming services

Bro Cyfeiliog a Mawddwy

Croeso i'n hardal weinidogaeth yn cynnwys saith eglwys yn Nyffryn Dyfi, Canolbarth Cymru.

Sant Pedr, Machynlleth

Sts Ust & Dyfrig, Llanwrin

Drindod Sanctaidd, Corris

Tydecho Sant, Cemaes

Tudur Sant, Darowen

Santes Fair, Llan, Llanbrynmair

Tydecho Sant, Mallwyd

Bro Cyfeiliog a Mawddwy

Welcome to our ministry area comprising seven churches in the Dyfi Valley of Mid-Wales.

St Peter's, Machynlleth

Sts Ust & Dyfrig, Llanwrin

Holy Trinity, Corris

St Tydecho, Cemaes

St Tudur, Darowen

St Mary, Llan, Llanbrynmair

St Tydecho, Mallwyd

Cefnogi ni yn ariannol

Support us financially

Gallwch gefnogi Ardal Weinidogaeth Bro Cyfeiliog a Mawddwy trwy Ddebyd Uniongyrchol.

You can support Bro Cyfeiliog a Mawddwy Ministry Area by Direct Debit.

Rhoi yn syth Gift Direct